PDV u EU (prodano) 

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, kao dvadesetosme članice, ukidaju se carinske barijere prema članicama Europske unije. Omogućava se brži i slobodniji protok dobara i usluga. U poreznom smislu, najveće promjene dogodit će se na području poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Republika Hrvatska mora u svoje zakonodavstvo ugraditi Direktive o PDV-u, što će učiniti donošenjem novog Zakona o PDV-u, koji će stupiti na snagu 1. srpnja 2013. godine. Moraju se učiniti slijedeće prilagodbe:

  • Mogu biti najviše dvije snižene stope PDV-a, s tim da najniža ne smije biti manja od 5% (ovo je već ispoštovano),
  • Moraju se uskladiti odredbe koje se odnose na zajedničko tržište EU,
  • Moraju se slobodne zone u poreznom smislu uključiti u porezni sustav,
  • Moraju se ukinuti oslobođenja za branitelje i vjerske zajednice,
  • Ako obavljaju gospodarsku djelatnost, tijela državne i lokalne vlasti trebaju biti poduzetnici,
  • Moraju se ugraditi odredbe o povratu PDV-a poduzetnicima iz EU,
  • Slobodni umjetnici postaju obveznici PDV-a,
  • Građevinsko zemljište se mora oporezivati PDV-om (od 01.01.2015.g.),
  • Oslobođene su isporuke građevina i zemljišta na kojem se nalaze od oporezivanja PDV-om izuzev prvog nastanjenja (korištenja).

Knjiga pred Vama na jednostavan i praktičan način pojašnjava promjene koje će se dogoditi u sustavu PDV-a. Namijenjena je, prije svega, onima koji žele razumjeti bit promjena i iskoristiti prednosti koje se otvaraju, a neutralizirati nedostatke.
Nadamo se da smo kroz strukturu ove knjige ukazali na sve bitne promjene i na načine kako im se prilagoditi.
Čovjek se lako može zaplesti u pojedinostima i specifičnostima i izgubiti „crvenu nit". Naša je osnovna namjera da se „crvena nit" logike sustava PDV-a ne izgubi i nadamo se da smo u tome uspjeli.

Cijena 50,00 Kn + poštarina


 
supported by